biuro@taon.com.pl   +48 695 449 034 Pon-Pt : 8:00-15:00    


TAON

Powstanie firmy w obecnej postaci wynikło z uzyskanego doświadczenia w projektach oraz w wykonawstwie zagadnień "niszowych" tj. instalacjach przemysłowych, portowych i innych nietypowych.

OFERTA DLA:

- instytucjii / przemysłu

- osób prywatnych

TAGI

  • projekt
  • wykonawstwo
  • pomiary
  • budowa
  • kierowanie robotami

KONTAKT

mobile phone : +48 695 449 034

e-mail : biuro@taon.com.pl


 

Już dziś zapytaj i dowiedz się więcej!

   Projektowaliśmy rozwiązania branży elektroenergetycznej dla obiektów:

 

            1.       Biblioteka Uniwersytet Gdański.

                     - stacja 15/0,4 kV;

 

           2.       Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

 

                     Baza Promowa Westerplatte w Gdańsku:

                    - stacja 15/0,4 kV;

                    - sieć elektroenergetyczna 15 kV / 0,4 kV;

                    - oświetlenie terenu;

                    - budynek terminalu;

        - zasilanie urządzeń technologicznych 0,4 kV (między innymi: pomosty uchylne, urządzenia dla służb UC i SG);

 

          3.       G.Z.N.F. ”FOSFORY” Gdańsk.

 

        Projekty obejmujące rozwiązania elektroenergetyczne dla:

       - transport mechaniczny mlewa z młynowni;

       - młynownia - Wydział Nawozów;

       - modernizacja istniejącej stacji załadunku kwasu fosforowego na cysterny kolejowe i auto cysterny;

       - instalacja przeładunku ługu sodowego;

       - organizacja przedpola budynku zarządu spółki z wjazdem głównym na teren przedsiębiorstwa;

       - plac składowy paletyzowanych nawozów fosforowych;

       - stanowisko dozowania magnezytu ;

       - modernizacja mieszalnika - blendera oraz pomostu obsługowego przesiewacza;

       - remont stanowisk załadunku kwasu siarkowego na cysterny kolejowe;

       - budowa rurociągu wody pitnej - projekt ogrzewania elektrycznego rurociągu wody pitnej;

       - modernizacja stacji przeładunku kwasu siarkowego;

 

        4.       Gdański Terminal Gazowy „GASPOL”:

       - drugie Stanowisko Załadunku Cystern Samochodowych;

       - instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex;

 

        5.       Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ACK Akademii Medycznej w Gdańsku :

      - modernizacja, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku nr 16 - Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani;

      - nadbudowa części środkowej Budynku nr 2– Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń;

      - projekt przebudowy i adaptacji Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Klinice Neonatologii w Gdańsku, przy ul. Klinicznej 1;

 

       6.       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Adres:

      - remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA o. Gdańsk z dostosowaniem do wymagań BHP i osób niepełnosprawnych.

 

       7.     Budowa obiektów Bazy Ratownictwa Morskiego, Bazy Zwalczania Zanieczyszczeń i Punktu Kontroli Granicznej w Porcie Świnoujście :

     - stacje 15 kV/0,4kV;

     - sieci elektroenergetyczne 15 kV , 0,4 kV;

     - oświetlenie terenu i nawigacyjne;

 

       8.     Stanowisko montażu i przesuwania jednostek na terenie Stoczni Północnej w Gdańsku :

     - sieci spawalnicze DC;

     - oświetlenie terenu;

 

       9.     Rozbudowa Gdańskiego Terminalu Kontenerowego (GTK) przy Nabrzeżu Szczecińskim w Porcie Gdańskim :

                 - sieci elektroenergetyczne 15 kV / 0.4 kV;

 

     10.     Modernizacja i przebudowa obiektów przedsiębiorstwa Rol-Ryż sp. z o.o. w Gdyni:

                - oświetlenie wewnętrzne, terenu oraz instalacja odgromowa;

 

      11.     Budowa Centrum Badawczego Instytutu Nauki I Technologii Budowy Okrętów „Vinashin’ Hanoi W Hoa Loc:

    - stacje 15/0,4 kV;

    - sieć elektroenergetyczna 15 kV /0,4 kV;

    - oświetlenie terenu;

    - budynki technologiczne;

 

      12.     Morski Terminal Przeładunkowo-Składowy gazu płynnego LPG w Porcie Szczecin :

    - stacje 15 kV/0,4kV

    - sieci kablowe elektroenergetyczne 15 kV / 0,4 kV;

    - oświetlenie terenu i nawigacyjne;

    - sieci sterownicze p.poż - w tym działek i kurtyn wodnych;

    - instalacje oświetleniowe i rozdzielcze w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex,

 

     13.     Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje :

    - przebudowa kolizji linii napowietrznych 15 kV;

    - innowacyjny projekt oświetlenia drogowego w oparciu o technologię LED;

 

     14.     Stocznia Gdynia „Nauta” – Nabrzeże Stoczniowców Remont nabrzeża z pomostem przydokowym i ustawienie trzech doków pływających z pełną instalacją zasilającą doki :

    - sieć elektroenergetyczna 15 kV / 0,4 kV;

   - zasilanie urządzeń technologicznych 15 kV/0,4 kV -między innymi: doki pływające;

   - oświetlenie terenu;

 

     15.     Autostrada A-4 Na Odcinku Węzeł Rzeszów Centralny – Węzeł Rzeszów Zachodni :

   - sieć elektroenergetyczna 110kV, 15 kV, 0,4 kV;

   - oświetlenie drogowe oraz terenu OUA;

   - obiekty kubaturowe OUA;

 

     16.     Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku :

   - elektryfikacja Śluzy Gdańska Głowa - modernizacja w napędy elektryczne napędów ręcznych XIX wiecznej śluzy w oparciu o sterowniki PLC;

 

     17.     Zakład wytwarzania urządzeń elektroenergetycznych w Tychach :

               - hala produkcyjno warsztatowa z częścią socjalno-biurową;

 

     18.     Targowisko Miejskie w Sopocie:

   - zadaszenie nad targowiskiem – instalacje zasilające, oświetleniowe, grzewcze przeciwoblodzeniowe;

 

      19.     Terminal Przeładunku Towarów Masowych i Sypkich – Port Północny sp. z o.o.

   - stacje 15 kV/0,4kV oraz w wykonaniu specjalnym 0,5 kV/0,4 kV

   - sieć elektroenergetyczna 15 kv, 0,4 kV;

   - oświetlenie terenu;

 

      20.     BTZ – Bałtycki Terminal Zbożowy – Port Gdynia

   - sieć elektroenergetyczna 0,4 kV;

   - oświetlenie terenu;

   - instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex;

 

 

     Oraz wiele projektów instalacji mieszkaniowych dla budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych oraz sklepów.